Stockholm har länge varit landets centrum när det kommer till innovation och ny teknik, men så är det inte längre – ett robotcenter slår nämligen upp portarna i Västerås.

”Ett testcenter för robotar som samarbetar med människor slår upp dörrarna i Robotdalens lokaler i Västerås. Här ska man utvärdera hur och om olika problem i svensk industri går att automatisera med samarbetande robotar.” läs mer här.

robot-vid-dator

Något som Västerås stad hoppas kommer få folka att vilja säga såsom ”Då bodde jag på hotell i Västerås” eller ”När jag var på besök i Västerås så…” är öppningen av Sveriges första testcenter för robotar som öppnar här. En dröm för staden som började ta form redan för flera år sedan faktiskt. Till exempel år 2001 skrev Ny Teknik om hur staden är världens robotcentrum eftersom att ingen annan stad eller inget annat land har lika stor produktion av robotar såsom i Västerås tack vare att ABB Robotics valt att slå sig till ro här – och nu blir man fler på plats i och med det nya testcentret.

Byggs upp i Robotdalens lokaler på Expectum

Tanken med det nya testcentret är att samarbetande robotar är vad som är framtiden, och inte bara ska de samarbeta med varandra, de ska även samarbeta med människor. Själva centret har man enligt Vestmanlands Läns Tidning valt att bygga upp i Robotdalens lokaler på Expectum här i Västerås och de som står bakom centret är ABB, Robotdalen och Mälardalens högskola med flera. Och planen är att detta också ska bli startpunkten på både förbättrat samarbete mellan kund och leverantör samt även bättra konkurrenskraften som faktiskt införandet av robotar på företagen var för några tiotal år sedan. Så om man är intresserad av robotar, teknik och utveckling: lämna Stockholm för Västerås så kan du vara en av dem som säger just ”då bodde jag i Västerås!”