Att köpa en bostad är en stor sak och att få ett bostadslån är en förutsättning för att du ska kunna köpa ditt boende. Om du inte har en fast anställning är det svårt att få ett bolån hos storbankerna. Men det finns långivare som har anpassat sig efter människors nya livsstil.

Boendesituation, arbete och livsstil är i ständig utveckling, speciellt i Stockholmsområdet. Därför är det bra att ha ett bolån som ligger i fas med samtidens sätt att leva. Hos https://www.nordax.se/ kan du ansöka om ett bolån oavsett anställningsform. De gör alltid en individuell bedömning utifrån din situation. Hur din framtida betalningsförmåga ser ut är mycket viktigare än att du ska passa in i storbankernas förlegade mallar. Om din återbetalningsförmåga ser bra ut kan du låna trots betalningsanmärkningar: du kan både ta ett lån på egen hand och låna även om du inte har en fast anställning.

Priserna på bostadsmarknaden stiger fortfarande

Prisutvecklingen i Stockholm har följt en stark uppåttrend sedan förra året och det märks inte minst i de centrala delarna av staden. Det finns en rad olika sätt att betrakta en bostad på. En del fokuserar på nyttan med att bo i bostaden medan andra är mer intresserad av värdeökningen. Oavsett hur du ser på ditt bostadsköp är det viktigt hur bostadspriserna utvecklas. En viktig drivkraft för den senaste tidens prisutveckling är räntan. Det nuvarande ränteläget har fått hushållen att anse att ränteläget är stabilt på låga nivåer vilket har fått många att tycka sig ha råd att betala mer för en bostad. När du köper en bostad är det viktigt att du räknar på hur din ekonomi påverkas av en räntehöjning och hur du skulle reagera om priserna på bostäderna faller. Det är mer eller mindre viktigt beroende på hur länge du planerar att bo i den köpta bostaden.