Bor man i Stockholm så är man beroende av kollektivtrafiken och med det har en stor hatkärlek till SL då det ofta blir problem med vagnar och vägbanan. Men nu satsas det på nya tåg på den röda linjen som kommer bli allt mer trafikerad.

2786696-kasta-ej-ut-foremalMetro.se visar upp de nya tunnelbanevagnarna som ser lite mer hoptryckta ut, är vita  och innehåller mindre sittplatser än de nu rådande. Men, den största och bästa skillnaden för många citybor är att man överväger att man ska kunna få ta med sig cykeln på tågen, något man inte får nu och som många är otroligt vissna över. Detta kommer ge ett uppsving för det gröna och kanske kommer man sedan få ta med sig cykeln på de andra linjerna också när man ser trycket. Cykelboxen har cykelställ som företag och fastigheter kan beställa för att erbjuda bästa skyddet och förvaringen för cyklarna. För vad är cykeln om inte framtiden och ett mycket bra transportmedel. Om SL skulle tillåta cykeln på tunnelbanan skulle trafiken minska och inte öka då fler skulle våga ta cykeln och kanske åka någon station med den och ha vetskapen om att man kan lasta in den på tunnelbanan om man blir trött.

Röda linjen först ut

den röda linjen blir först ut med de nya vagnarna som kommer att vara insatta 2017. Men den som väntar på något gott. För att se hur det sett ut har SvD samlat ett härligt arkiv med artiklar från SL:s historia där man även kan ta del av ny information om de nya vagnarna.

Det är mycket som är i rörelse nu och redan i sommar kommer busslinjerna att ritas om då de inte blivit några förändringar i linjenätet sedan 1986, alltså 29 år. Man måste hålla sig uppdaterad med samhället,och då borde det även vara en självklarhet att få ta med sig sin cykel.