Vi stockholmare gillar att cykla, och kanske är det just därför som vi beställt in de nya tunnelbanevagnarna med plats för just våra cyklar även i kollektivtrafiken, som vi tidigare skrivit om här. Men nya vagnar är inte det enda som förbättrats i cykelstockholm – tanken är att all gatumark med parkeringsförbud ska användas till cykelparkeringar.

http://www.dreamstime.com/-image15729490Något som snart kommer vara verklighet runt om i Stockholm är de nya cykelparkeringarna som ska ställas på all gatumark med parkeringsförbud runt om i staden. Tanken är nämligen att de nybyggda ”Stockholmshagarna” ska sättas upp bland annat vid gatukorsningar för att på så vis dra nytta av den mark som inte får användas av bilar att parkera på, skriver Dagens Nyheter. För som det ser ut i dagsläget ställs de flesta cyklar inne i stan rakt på trottoarerna vilket skapar framkomlighetsproblem för gående men framförallt för personer med rörelsehindrandehandikapp. Så genom att använda denna yta har man alltså hittat en lösning som förbättrar för både cyklister och gångtrafikanter.

Flera led mot förbättrad cykelstad

Att skapa fler parkeringar är inte det enda ledet mot en förbättrad cykelkultur i Stockholm utan staden arbetar kontinuerligt även med att förbättra sin cykelplan där fokus vilar på att se till så att det fungerar att cykla i dag samtidigt som man även ständigt bygger fler cykelstråk. Och detta är alltså ett arbeta som aldrig slutar då situationer som dåligt underhållna cykelbanor, brist på cykelparkeringar och frånvaron av vägvisningsskyltar är tre saker som skapar problem för just cyklister. År 2014 valde därför den förra regeringen att avsätta hela 24 miljoner till just byggande av nya cykelparkeringar och även ytterligare 13 miljoner till vägvisningsskyltar – vilket resulterat i de nya Stockholmshagarna som gjort att man kan anlägga 400 parkeringar utan att inskränka på bilarnas parkeringsplatser.